dijous, 10 de novembre de 2011

No és moment de vagues corporatives

Des que l'Institut Català de la Salut va anunciar la seva intenció de reduir els sous detots els seus treballadors per poder quadrar el pressupost de 2011, CCOO hem manifestat la necessitat d'introduir mesures de gestió i de racionalització que permetessin reduir la despesa. No podem permetre que al mateix temps que es vol reduir el sou d'uns es mantingui el pagament de complements a altres que no fan la feina que justifica el seu pagament.
El complement de dedicació exclusiva va ser una proposta de CCOO que es va incorporar al II Acord de l'ICS. El sindicat corporatiu Metges de Catalunya no va signar aquest Acord. CCOO estem d'acord que l'ICS retiri el pagament d'aquest complement als metges que treballen en un altre lloc. CCOO també estem d'acord que es retiri el complement de jornada completa d'hospital als metges que no compleixen la jornada completa i la cobren; són pocs. No es pot tolerar que, mentre molts metges als hospitals i a la primària allarguen les seves jornades més enllà de la jornada pactada, uns altres metges, pocs, cobrin un extra per la jornada que no fan. Més indignant encara és que el sindicat corporatiu els defensi.
Com que l'ICS està revisant el pagament d'aquests complements, el sindicat corporatiu convoca una vaga (¡a tot el SISCAT!) per aconseguir que s'incorporin com a salari fix a la nòmina de tots els metges d'hospital, ¡només d'hospital! (a la primària també hi ha metges, encara que el sindicat corporatiu només se'n recordi per convocar-los a la vaga).

CCOO creiem que la sanitat pública catalana està en una situació molt difícil com a conseqüència de les retallades pressupostàries del Govern de la Generalitat, les quals han incrementat les llistes d'espera i han reduït els serveis a disposició de la ciutadania.Davant aquesta greu situació, CCOO considera una irresponsabilitat convocar una vaga a tot el sistema sanitari català que té com a únics objectius aconseguir reclamacions corporatives i mantenir privilegis intolerables d'uns quants, molt pocs, d'una de les empreses del SISCAT.
CCOO continuarem treballant i negociant a la Mesa Sectorial, únic àmbit legítim de negociació, per aconseguir un acord que tingui en compte a tots els treballadors de l'ICS, que millori l'estabilitat de la plantilla, que mantingui la plantilla estructural, que permeti superar les dificultats econòmiques de l'ICS i que garanteixi la qualitat assistencial i l'increment de l'activitat.

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada