dijous, 22 de desembre de 2011

Vot en contra de l'avantprojecte de pressupost del CatSalut pel 2012

El sindicat considera que es tracta d’un pressupost restrictiu i continuista respecte el de l’any passat, que aprofundeix en la disminució de recursos destinats al sistema sanitari públic i que inclou mesures com el tiquet moderador per recepta, que poden perjudicar encara més la ciutadania, motius pels quals CCOO hi va votar en contra.


Entre els principals trets de l’avantprojecte de pressupost destaca:

- El pressupost del CatSalut pel 2012 és de 8.506.556.660’53 €, el que representa una reducció d’un 4’76% respecte el pressupost inicial previst pel 2011 (que es podria veure incrementat quan es disposi de les dades de tancament de l’exercici).

- Pressupost per càpita de 1.150’18 € (el que ens situa a nivells de 2006 – 2007). Accediu >> El Govern de Catalunya presenta el Projecte de llei de pressupostos per a l'any 2012 al Parlament (20/12/2011)

dimarts, 20 de desembre de 2011

UN BON ANY!!!

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

Les i els integrants d’aquesta Secció Sindical de CCOO volem desitjar-vos un feliç solstici d’hivern i un nou any més profitós que aquest que ens deixa.
Ha estat un any molt difícil i els que venen no ho seran menys.
Hem viscut la marxa (acomiadament) de moltes companyes i companys, l’augment de les càrregues de treball, la retallada en els nostres salaris... i d’altres “alegries” que a ben segur ens tenen preparades...
No cal que ens equivoquem. Volen acabar amb tot allò que és públic i que per tant no és negoci per a ells. I no es detindran fins que ho aconsegueixin. Primer han estat els eventuals, ara comencen pels interins i després, ja us ho podeu imaginar...
No us en refieu dels vostres caps. En general ja han comprat les maneres i les intencions dels nous amos. Per tant, és essencial  la presa de consciència de que només  la lluita unitària per una sanitat pública i per un treball digne ens pot permetre que no puguin abastir els seus objectius.
Estarem  com sempre sempre al vostre costat, lluitant contra totes aquelles situacions injustes o abusives ( que ja estem patint) amb tots els recursos possibles.
Amigues i amics, salut i força.!!!

Desembre de 2011


Secció Sindical CCOO
Baix Llobregat Centre - Litoral
Demano perdó per ser funcionari.

Demano públicament perdó. Sóc culpable de la crisi. Durant molt de temps he viscut per sobre de les meves possibilitats i, ara, tothom ha de pagar pels meus excessos. M‘he dedicat a estudiar unes oposicions durant uns anys per tal de demostrar que era el més capacitat per ocupar el meu lloc de treball sense haver de deure favors a ningú. Qué egosísta que vaig ser! Em podria haver dedicat a especular, al xanxullo, a cobrar en negre i a utilitzar contactes d’amiguets (als que sempre els hi deuria favors) per aconseguir un alt càrrec en una administració, o bé una bona subvención pública. Pero no: jo només pensava en mi mateix i no en els altres. Em mereixo el pitjor.


Així que, si us plau, embargueu la meva nòmina... Continua llegin >>
http://emprenem.ara.cat/generalitats/2011/12/13/demano-perdo-per-ser-funcionari/

Concentracions 20 i 21 desembreCom afectaran les mesures del Govern al personal de l'ICS

Finalitzada la negociació a la Mesa General dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sense acord, l'Administració va manifestar que posaria en marxa les següents mesures:


1- Mesures temporals a aplicar l'any 2012 (no hi ha garanties que no es perllonguin en funció de la situació econòmica):

• Reducció del complement específic a les pagues extraordinàries. La Generalitat no va determinar la reducció que aplicarà a cada col·lectiu.

• Fons d'Acció Social. No hi haurà FAS per al personal estatutari.

• DPO. La DPO es reduirà en un 50%.

• Pla de pensions. No hi haurà aportació al pla de pensions.

• Convocatòries. No es faran convocatòries.

• Excedència voluntària. Establiment d’una excedència voluntària d'1 a 3 anys amb reserva de lloc de treball i còmput de triennis.

2- Mesures estructurals:

• Incapacitat temporal. En la IT per contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral), només es cobrarà el 100% de les retribucions durant els 3 primers mesos de baixa; després només es cobrarà la prestació de la Seguretat Social, que és un 75% de la base de cotització.

• Reducció de jornada per cura de fill. Durant el primer any no es pagarà el 100% del sou; fins als 6 anys es podrà reduir la jornada un terç amb el 80% de retribucions o la meitat amb el 60% de retribucions. S'amplia la possibilitat de reduir la jornada fins als 12 anys amb reducció proporcional de les retribucions.

• Lliurances anuals. Es redueixen a 6 dies de lleure per any.

• Dies addicionals de vacances per antiguitat. Se suprimeixen.

• Carrera professional. Es percebran els nivells ja reconeguts amb el seu import actual i es demorarà l’abonament dels nous reconeixements del 2012 a l’any 2013.

• Personal de contingent i zona. Es regularitzarà el complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i zona.divendres, 2 de desembre de 2011

CCOO considera un atac brutal sense precedents les mesures presentades avui per la Generalitat a la Mesa de la Funció Pública

Indignació i rebuig a unes mesures que suposen un agressió sense precedents als empleats públics


FotoCCOO de Catalunya considera un agressió sense precedents les mesures presentades pel Govern de la Generalitat aquest matí en la Mesa General de Negociació dels empleats de la Generalitat.
Aquesta proposta comporta retallades en les condicions salarials, laborals i socials de la plantilla de l’administració catalana, que poden fer-los retrocedir 30 anys enrere. Les mesures podrien comportar, també, retallades de plantilla, amb la finalització de contractes del personal interí i temporal, que en el conjunt de l’administració representa el 25-30%.

CCOO considera aquests plantejaments com un atac a la negociació col·lectiva, ja que pretenen abolir acords presos en la mesa de negociació en els darrers anys.

El sindicat vol recordar també que plou sobre mullat en aquest tema: les successives retallades i congelacions salarials signifiquen una pèrdua acumulada del poder adquisitiu dels treballadors de l’administració catalana que pot arribar en alguns casos al 20%. Aquestes retallades, a més, ni han servit per a reactivar l’economia ni per a crear ocupació.

Així mateix, CCOO exigeix al Govern la concreció i quantificació de les mesures plantejades avui per poder fer, de manera unitària amb la resta de sindicats presents a la Mesa, una valoració acurada de les conseqüències d’aquestes propostes. Demà, a les 11 h, es tornarà a reunir la Mesa de la Funció Pública.

Feu clic per veure:

-el vídeo de la concentració de l'Àrea Pública, amb declaracions de Josefina Pujol, coordinadora de l'Àrea Pública de CCOO de Catalunya, el 30 de novembre de 2011

-el document amb les mesures proposades per la Generalitat el 30 de novembre de 2011

La direcció de l'ICS trenca unilateralment les negociacions


CCOO fa més de 10 dies que demanava a la Direcció de l’Institut Català de la Salut que convoqués la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per tal de contrastar postures i intercanviar propostes que permetessin arribar a un acord. Malgrat la nostra insistència, l’ICS no va voler convocar cap reunió si no garantíem un resultat positiu. CCOO sempre hem manifestat que negociaríem de bona fe i que la nostra voluntat era arribar a un acord perquè consideràvem que era el millor per als treballadors; no obstant això, no podíem donar cap garantia: és absurd assegurar que s’arribarà a un acord fora de la Mesa de Negociació i més absurd encara condicionar una reunió negociadora a la garantia d’un acord final.


Tot plegat demostra el que sospitàvem des de l’inici de les negociacions: no hi havia ni per part de la Direcció de l’ICS ni del Govern interès real d’arribar a un acord; sembla que l’únic interès ha estat fer un simulacre de negociació que impossibilités un acord per poder dir que a l’ICS és impossible fer el que s’ha fet a la XHUP i justificar el trossejament i la privatització de l’ICS, que, com demostren diversos documents que s’han fet públics, és una decisió que va ser presa abans d’iniciar la negociació