divendres, 25 de novembre de 2011

Actes 25 Novembre

Us faig a mans un arxiu amb tots els actes que les Secretaries de la Dona de CCOO hem organitzat amb motiu del dia 25 de novembre


Quedo a la vostra disposició.

Sílvia Espinosa

Secretaria de la Dona de la FS

Accediu

CCOO considera una manca d'ètica democràtica el fet que el President Mas anunciï una bateria de mesures dos dies després de les eleccions sense haver-les situat en el debat electoral


CCOO de Catalunya vol mostrar la seva indignació davant la bateria de mesures presentades avui pel president de la Generalitat, Artur Mas, sense haver-les situat en cap moment en el marc del debat electoral. Per a CCOO aquesta actuació representa una manca d’ètica democràtica i un engany a la ciutadania que ha votat amb total desconeixement de les intencions del Govern de Catalunya i de la força política que el dirigeix.


CCOO li vol recordar al President Mas que qualsevol mesura que pugui modificar les condicions laborals dels treballadors s’ha de negociar en l’àmbit corresponent, tant si són treballadors públic com privats. A més, aquest sindicat vol recordar-li també que des de l’any 2007 els treballadors públics han tingut fortes afectacions negatives amb retallades i congelacions de salaris, sense que aquestes mesures hagin tingut cap resultat positiu en la reactivació de l’economia ni en la creació d’ocupació.

CCOO de Catalunya insta al President Mas a obrir un espai de concertació social amb empresaris i sindicats per negociar mesures urgents que impulsin la reactivació econòmica a Catalunya i en conseqüència es comencin a crear llocs de treball frenant la sagnia de la pèrdua constant d’ocupació.

CCOO reclama al Govern de la Generalitat que activi immediatament la seva capacitat de caràcter fiscal, aplicant i recuperant impostos com el de patrimoni o el de successions per garantir recursos públics suficients i imprescindibles per desenvolupar les polítiques públiques necessàries per mantenir el nostre estat del benestar.

Feu clic per veure les declaracions de Dolors Llobet, secretària de Comunicació i portaveu de CCOO de Catalunya,

dimarts, 22 de novembre de 2011

25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

El maltractament és una experiència terrible i devastadora per a qualsevolpersona, especialment si arriba de mans d’aquell a qui s’ha estimat, amb qui s’ha compartit el llit i la vida.

La violència de gènere és la màxima expressió de la discriminació, de les relacions de poder desiguals entre els homes i les dones. Atempta als drets fonamentals de les persones com el dret a la vida, la integritat física, la llibertat o la igualtat.

El problema té unes arrels històriques i culturals molt profundes i antigues. La seva eradicació solament serà possible amb un vertader compromís social, institucional i polític.

La violència de gènere pot ser física, psicològica, sexual, econòmica...etc, i es pot desenvolupar en diferents àmbits: familiar, de parella, laboral, social...etc.

TREBALLADORA, SI PATEIXES VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ÉS MOLT IMPORTANT QUE SÀPIGUES:

Que a cada territori existeix una xarxa de centres i professionals als quals et pots adreçar per demanar informació i assessorament. Tota la informació al respecte la trobaràs o a la pàgina web de l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, i amb una línia de telèfon gratuïta que funciona les 24 h del dia :

900 900 120 016 La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, recull un ventall de drets, entre els quals hi ha els laborals: • Dret a la protecció efectiva.

• Dret a la informació, a l’assistència social integral i a l’assistència jurídica.

• Ajudes socials

25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

DRETS LABORALS:

• La reducció de la jornada de treball amb la reducció proporcional

del salari.

• Reordenació del temps de treball: canvi de torn.

• Canvi de centre de treball: l’empresa està obligada a comunicar a la

treballadora les vacants existents en aquell moment del mateix grup

professional o categoria equivalent, a les quals podrà accedir amb

preferència.

• Suspensió del contracte amb reserva del lloc de treball i amb dret a

cobrar l’atur.

• Extinció del contracte de treball, que dóna lloc a la situació legal

d’atur, amb la possibilitat de cobrar el subsidi corresponent (sempre si

reuneix requisits per fer-ho).

• Les absències o faltes de puntualitat a la feina motivades per la

situació física o psicològica derivada de la violència de gènere s’han de

considerar justificades quan així ho determinin els serveis socials

específics.

• No s’han de tenir en compte, a efectes d’acomiadament, les faltes o

les absències motivades per la situació física o psicològica derivada de

la violència de gènere (amb informe dels serveis socials o serveis de

salut).

Prèviament al gaudiment dels drets laborals, la treballadora ha d’acreditar

la seva situació, mitjançant ORDRE JUDICIAL DE PROTECCIÓ o,

excepcionalment, amb un informe del Ministeri Fiscal on quedi recollida la

situació fins que no es dicti l’ordre judicial.

No callis, no estàs sola!!

Per a més informació posa’t en contacte amb la Secció Sindical de CCOO

Els sindicats responen al Director de l'ICS

Joaquim Casanovas Lax


Director gerent

Institut Català de la Salut

Senyor director gerent,

CCOO, UGT, SATSE i CATAC­CTS manifestem la nostra decepció davant el document enviat per l'ICS ja que no reflecteix en absolut el que es va dir a la darrera Mesa Sectorial i considerem que l'empresa no ha complert amb els compromisos que va verbalitzar.

També tornem a recordar que el personal ja ha patit reduccions de sou i ha fet un esforç econòmic sense tenir cap responsabilitat en la situació actual, per tant l’acord el que no pot suposar es una pèrdua econòmica dels treballadors/es de l’ICS.

El redactat del document no respon en cap cas al nostre objectiu principal que és el manteniment de la plantilla estructural de l’ICS i el volum d’activitat amb els nivells de qualitat exigits així com la seva recuperació progressiva i en aquest sentit creiem imprescindible que la Mesa Sectorial plantegi al Govern de la Generalitat la necessitat d’introduir una excepció a les limitacions en la taxa de reposició.

Creiem que el document ha d’incloure altres mesures que permetin eliminar bosses d’ineficiència i garantir el compliment d’altres acords vigents i no limitar­se a mesures estrictament econòmiques, per això a la nostra intervenció vam situar onze punts, d’alguns ni tan sols es fa esment en el document enviat per l’ICS i la resta s’inclouen com a temes a tractar en el futur a la possible Comissió de seguiment.

La ratificació per Acord de Govern és absolutament imprescindible.

CCOO, UGT, SATSE i CATAC­CTS reiterem que per poder continuar amb les converses en un context de mútua confiança, l’ICS hauria d’aturar mesures organitzatives que s’estan duent a terme paral·lelament com amortitzacions de places i acomiadaments o la recuperació de dies al personal a qui no se’ls va lliurar calendari i no tenen ajustada la jornada anual.

Atentament,

CCOO, UGT, SATSE, CATAC­CTS

Veure document

dijous, 17 de novembre de 2011

Bel·ligerància i negociació.

Carme Navarro, secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, critica la vaga a la sanitat pública convocada unilateralment pel Sindicat de Metges de Catalunya els dies 15 i 16 de novembre.


Visualitza la imatge a mida completa

Feu clic per veure l'article "Bel·ligerància i negociació", publicat al diari "El Periódico", el dimecres 16 de novembre de 2011.dilluns, 14 de novembre de 2011

DARRERA PROPOSTA DE L'ICS

Benvolgudes i benvolguts,


Em plau informar-vos que la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat que ha tingut lloc avui divendres, 11 de novembre de 2011, ha donat un gir al procés de negociació entre l’Institut Català de la Salut i els agents socials. En aquesta reunió, els representants dels sindicats CCOO, UGT, CATAC i SATSE ens han demanat afegir a la proposta de l’ICS un seguit de garanties, que recollirem en un nou document que dilluns farem arribar a tots els sindicats.

La proposta de l’ICS, que redueix a la meitat l’esforç econòmic que us demanàvem inicialment, es concreta en la reducció temporal del complement específic o equivalent del personal estatutari de l’ICS, per una única vegada en la nòmina del mes de desembre i en els imports que figuren en el quadre següent:

Categoria professiona lProposta 26 de setembre de 2011 - Proposta 11 de novembre de 2011

Cap de servei facultatiu  de  1.248,60 €  a  624,30€

Cap de secció facultatiu de 1.047,30 € a 523,65€

Metge adjunt de 874,35 € a 437,18€

Metge EAP de 874,35 € a 437,18€

Llevadora de  764,76€ a 382,38€

Tècnic superior de 764,76€ a 382,38€

Infermera de 710,03€ a 355,01€

Tècnic de gestió de 710,03€ a 355,01€

Administratiu de558,50€ a 279,25€

Auxiliar infermeria hospital de 558,50€ a 279,25€

Tècnic especialista de 558,50€ a 279,25€

Auxiliar infermeria EAP de 491,16€ a 245,58€

Auxiliar administratiu de 491,16€ a 245,58€

Zelador de 423,80€ a 211,90€
 
La Direcció de l’ICS han manifestat el seu compromís a mantenir els llocs de treball vacants ocupats per interins des de la data de signatura de l’acord i durant l’any 2012, així com a retornar l’any 2013 les quantitats descomptades.


La trobada de la taula sectorial, que té com a objectiu arribar a un acord sobre com es concreta l'estalvi de 45 milions d'euros pendent per a aquest 2011, es reprendrà dilluns

dijous, 10 de novembre de 2011

CCOO negociarà a la Mesa Sectorial de Sanitat per intentar aconseguir un acord beneficiós per a tots els treballadors i treballadores

CCOO considera una irresponsabilitat convocar una vaga corporativa per mantenir privilegis
Des que l'Institut Català de la Salut va anunciar la seva intenció de reduir els sous de tots els seus treballadors per poder quadrar el pressupost de 2011, CCOO hem manifestat la necessitat d'introduir mesures de gestió i de racionalització que permetessin reduir la despesa. No podem permetre que al mateix temps que es vol reduir el sou d'uns es mantingui el pagament de complements a altres que no fan la feina que justifica el seu pagament.
CCOO creu que la sanitat pública catalana està en una situació molt difícil com a conseqüència de les retallades pressupostàries del Govern de la Generalitat, les quals han incrementat les llistes d'espera i han reduït els serveis a disposició de la ciutadania. Davant aquesta greu situació, CCOO considera una irresponsabilitat convocar una vaga a tot el sistema sanitari català que té com a únics objectius aconseguir reclamacions corporatives i mantenir privilegis intolerables d'uns quants, molt pocs, d'una de les empreses del SISCAT. CCOO continuarà treballant i negociant a la Mesa Sectorial, únic àmbit legítim de negociació, per aconseguir un acord que tingui en compte a tots els treballadors de l'ICS, que millori l'estabilitat de la plantilla, que mantingui la plantilla estructural, que permeti superar les dificultats econòmiques de l'ICS i que garanteixi la qualitat assistencial i l'increment de l'activitat.

No és moment de vagues corporatives

Des que l'Institut Català de la Salut va anunciar la seva intenció de reduir els sous detots els seus treballadors per poder quadrar el pressupost de 2011, CCOO hem manifestat la necessitat d'introduir mesures de gestió i de racionalització que permetessin reduir la despesa. No podem permetre que al mateix temps que es vol reduir el sou d'uns es mantingui el pagament de complements a altres que no fan la feina que justifica el seu pagament.
El complement de dedicació exclusiva va ser una proposta de CCOO que es va incorporar al II Acord de l'ICS. El sindicat corporatiu Metges de Catalunya no va signar aquest Acord. CCOO estem d'acord que l'ICS retiri el pagament d'aquest complement als metges que treballen en un altre lloc. CCOO també estem d'acord que es retiri el complement de jornada completa d'hospital als metges que no compleixen la jornada completa i la cobren; són pocs. No es pot tolerar que, mentre molts metges als hospitals i a la primària allarguen les seves jornades més enllà de la jornada pactada, uns altres metges, pocs, cobrin un extra per la jornada que no fan. Més indignant encara és que el sindicat corporatiu els defensi.
Com que l'ICS està revisant el pagament d'aquests complements, el sindicat corporatiu convoca una vaga (¡a tot el SISCAT!) per aconseguir que s'incorporin com a salari fix a la nòmina de tots els metges d'hospital, ¡només d'hospital! (a la primària també hi ha metges, encara que el sindicat corporatiu només se'n recordi per convocar-los a la vaga).

CCOO creiem que la sanitat pública catalana està en una situació molt difícil com a conseqüència de les retallades pressupostàries del Govern de la Generalitat, les quals han incrementat les llistes d'espera i han reduït els serveis a disposició de la ciutadania.Davant aquesta greu situació, CCOO considera una irresponsabilitat convocar una vaga a tot el sistema sanitari català que té com a únics objectius aconseguir reclamacions corporatives i mantenir privilegis intolerables d'uns quants, molt pocs, d'una de les empreses del SISCAT.
CCOO continuarem treballant i negociant a la Mesa Sectorial, únic àmbit legítim de negociació, per aconseguir un acord que tingui en compte a tots els treballadors de l'ICS, que millori l'estabilitat de la plantilla, que mantingui la plantilla estructural, que permeti superar les dificultats econòmiques de l'ICS i que garanteixi la qualitat assistencial i l'increment de l'activitat.

'Per una sanitat pública i de qualitat'

Des que el Govern de la Generalitat va iniciar la política de retallades en la sanitat pública, que ha estat especialment virulenta a l'Institut Català de la Salut (ICS), ja que ha estat l'empresa sanitària que més ha vist reduït el seu pressupost, les condicions laborals del personal i el servei sanitari que ofereixen als ciutadans s'han anat deteriorant progressivament.
Als treballadors de l'ICS, com a tots els funcionaris, se'ls va retallar el salari un 5% al maig de 2010 i durant el 2011 se'ls ha congelat el sou. L'ICS ha acomiadat centenars d'interins, no substitueix les baixes, ha tancat plantes i quiròfans i, ara, vol tancar els serveis centrals dels hospitals durant 5 dies. Comencen a fer-se públiques les conseqüències d'aquestes mesures sobre les llistes d'espera, que són molt més greus del que el conseller havia dit. A tot això s'hi afegeix l'anunci de la retallada de la nòmina de desembre als treballadors i treballadores i si no accepten, l'amenaça és l'acomiadament de 1.500 interins més.
El Govern de la Generalitat està decidit a dividir l'ICS en petites empreses i a trossejar-lo per vendre'l en petites dosis a grups privats l'únic objectiu dels quals serà obtenir beneficis a costa de la sanitat pública.
Els treballadors de l'ICS no han d'aguantar més agressions: ni contra l'empresa que ha de continuar sent el primer proveïdor públic de Catalunya; ni contra els ciutadans de Catalunya que estan patint un deteriorament progressiu del servei sanitari a què tenen dret; ni contra els seus drets laborals i retributius.
Feu clic per veure les declaracions de Carme Padilla, responsable de l'ICS de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, efectuades a la concentració del dimecres 9 de novembre de 2011