dilluns, 17 de setembre de 2012

Convocatòria de Diplomada/t d'Infermeria, Llevadores, Metge/ssa de Família i Metge/ssa de Pediatria del Servei de Salut de la Comunitat de Madrid


Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) a 10 de setembre la Resolució de de la Direcció General de Recursos Humans del Servei Madrileny de Salut, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en la categoria de Diplomat Sanitari / Infermeria del Servei de Salut de la Comunitat de Madrid.  amb oferta de 1600 places.
El termini de presentació de sol · licituds en format Annex III és d'un mes a partir del dia de publicació en el BOCM.
La taxa de drets d'examen s'ha d'emplenar en model 030 i és de 40'37 €, llevat aspirants que puguin acollir-se als supòsits d'excepcions.
Tant el temari com la sol · licitud i el barem d'aquesta convocatòria es poden trobar en la mateixa resolució.
Aquells aspirants que desitgen formar part de les borses d'ocupació temporal corresponents han de fer menció expressa en la sol · licitud en l'apartat habilitat a aquest efecte.
CCOO recorda als seus afiliats / es que poden informar-se de les seves bonificacionsen la preparació d'oposicions amb ADAMS tant en cursos presencials com en línia i temaris per oposicions del Servició Madrileño de Salud (SERMAS) a través del 902333543. Així mateix poden informar-se de les seves bonificacions en la preparació d'oposicions a través de FYSA cliqueu aquí
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID cliqueu aquí
  • RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2012, de la Direcció General de RecursosHumans del Servei Madrileny de Salut, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en la categoria de Llevadora del Servei de Salut de la Comunitat de Madrid.més informació
  • RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans del Servei Madrileny de Salut, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en la categoria de Metge de Família d'Atenció Primària del Servei de Salut de la Comunitat de Madrid. més informació
  • RESOLUCIÓ de 29 d'agost de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans del Servei Madrileny de Salut, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en la categoria de Metge Pediatra d'Atenció Primària del Servei de Salut de la Comunitat de Madrid. més informació

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada