dijous, 12 de gener de 2012

Dedicació Exclusiva Personal Facultatiu 2012

Renovació del Complement de dedicació exclusiva 2012


El personal facultatiu que està percebent el complement per dedicació exclusiva ha de presentar la declaració de manteniment dels requisits abans del 31 de gener. Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat, els efectes econòmics es generaran a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es presenti la sol·licitud. Les persones que sol·licitin el complement de dedicació exclusiva per primera vegada han de presentar el model de sol·licitud establert.


                                               >> Full Declaració de manteniment

Per més informació contacteu amb el vostre delegat de CCOO

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada